naval composites logo

Astilleros Garrido

Astilleros Garrido logo

Dirección

Avda. Otero Goday, 13, 36980 O Grove, (Pontevedra)

Email

astillerosgarrido@gmail.com

Tipologías

  • Buques de recreo a Vela (L < 12m)
  • Buques de competición (vela)